Acompanyament psicosocial en els processos d´exhumació a Amèrica Llatina


Preview

Susana Navarro, Pau Pérez Sales, Alberto Fernández Liria (2010). Acompanyament psicosocial en els processos d´exhumació a Amèrica Llatina [Psychosocial Support for exhumation processes in Latin America.]. Revista d´Estudis de la Violència. 11:1-26